เวลาเปิดทำการ

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
เปิดทำการตั้งแต่เวลา ๑๓:๐๐ น. - ๑๘:๐๐ น. วันจันทร์ - เสาร์
ปิดทำการวันอาทิตย์ และวันพระใหญ่
**ปิดทำการในกรณีที่ วันจันทร์ - เสาร์ ตรงกับวันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ หรือ แรม ๑๕/๑๔ ค่ำ (วันพระใหญ่)
**สำนักงานฯ ปิดทำการวันพระใหญ่ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เป็นพระภิกษุ จึงต้องหยุดเพื่อทำสังฆกรรมที่วัด